Publicaţii

Aniversări culturale

Publicaţie anuală destinată bibliotecarilor, educatorilor şi invăţătorilor, profesorilor, reprezentanţilor mass-media etc. Conţine o listă a datelor remarcabile din anul respectiv: aniversări ale scriitorilor pentru copii, ale scriitorilor studiaţi în programa şcolară, ale unor personalităţi marcante din ştiinţă, artă, a căror activitate prezintă interes pentru copii şi adolescenţi, sărbători naţionale şi internaţionale. Pentru datele cele mai importante se dau note informativ-bibliografice, referinţe critice. Apare din 1968.

Cartea. Biblioteca. Cititorul

Buletin metodic şi bibliografic cu apariţie anuală. Se editează din 1993. Conţine articole despre activităţile desfăşurate la Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă", comunicări prezentate la întrunirile profesionale în problemele bibliotecilor pentru copii şi ale celor şcolare, rezultatele unor studii şi cercetări în domeniul cărţii şi al lecturii copiilor, descrieri ale experienţelor avansate în activitatea bibliotecilor pentru copii din ţară şi străinătate, informaţii despre evenimente şi activităţi internaţionale în domeniul bibliotecilor şi informaţiei, bibliografii, elaborate de Bibliotecă.

Almanahul "La Creangă"

Bibliografia cărţii pentru copii

În ajutor programei de studiu

Ghid pentru cluburile de robotică

Biblioteca Nationala pentru Copii "Ion Creanga" - Toate drepturile rezervate WebMaster
Publicatii Galerie foto Resurse