SECŢIA NAŢIONALĂ & i B b Y & DIN REPUBLICA MOLDOVA
i B b Y - (International Board on Books for Young People - Consiliul Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret)
   este o organizaţie afiliată UNESCO, care a fost fondată la Zürich, Elveţia, în 1953. În prezent este reprezentată prin Secţii Naţionale în 70 de ţări. Printre acestea se află şi Secţia Naţională IBBY din Republica Moldova.

Obiectivele IBBY:

-     Promovarea păcii şi înţelegerii între popoare prin intermediul cărţii pentru copii şi tineret
-     Asigurarea accesului copiilor la cărţi de un înalt nivel literar şi artistic
-     Încurajarea editării şi difuzării cărţilor bune pentru copii şi  tineret, mai cu seamă în ţările în curs de dezvoltare
-     Sprijinirea şi instruirea celor care se ocupă de copii şi literatura pentru copii şi tineret
-     Stimularea cercetărilor ştiinţifice în domeniul literaturii pentru copii şi tineret              
   

Activităţile IBBY:

-      Decernarea Premiului Hans Christian Andersen, numit uneori şi "Micul Premiu Nobel",  autorilor şi ilustratorilor cărţii pentru copii
-      Alcătuirea Listei de Onoare IBBY şi înmânarea Diplomelor de Onoare IBBY scriitorilor, ilustratorilor, traducătorilor, editorilor cărţii pentru copii
-      Organizarea atelierelor şi seminarelor IBBY - UNESCO pentru ţările în curs de dezvoltare în problemele dezvoltării cărţii pentru copii, promovării lecturii
-      Acordarea Premiului IBBY - Asahi pentru proiecte de promovare a lecturii
-      Susţinerea Centrului de documentare al IBBY în domeniul cărţilor pentru copiii cu deficienţe
-      Editarea revistei internaţionale "Bookbird" dedicate literaturii pentru copii
-      Organizarea Zilei Internaţionale a Cărţii pentru Copii în 2 aprilie
-      Participarea la târgurile internaţionale de carte (Frankfurt, Bologne, Paris)

Premiul Hans Christian Andersen

         Premiul se decernează o dată la 2 ani unui scriitor şi unui ilustrator în viaţă, care au adus prin opera lor o contribuţie importantă în literatura pentru copii. Este cea mai înaltă distincţie internaţională în acest domeniu, instituită în memoria marelui povestitor danez. Premiul este patronat de Maiestatea Sa Regina Margareta a II-a  a Danemarcei. Candidaţii la Premiu sunt înaintaţi de Secţiile Naţionale IBBY. Laureaţii sunt desemnaţi de un juriu internaţional, alcătuit din specialişti notorii în domeniul literaturii pentru copii. Premiul pentru scriitor se oferă din 1956, iar pentru ilustrator din 1966.     

Lista de Onoare IBBY

    Este o selecţie a celor mai bune cărţi pentru copii, editate în ţările membre ale IBBY, care se alcătuieşte la fiecare doi ani începând din 1956. Până în 1980 se numea "Lista de Onoare Hans Christian Andersen". În prezent selecţia se realizează pe trei secţiuni: "Autor", "Ilustrator", "Traducător". Persoanele nominalizate cu tutluri de cărţi la una din secţiuni, precum şi editurile care au scos aceste cărţi, primesc Diplome de Onoare IBBY. Diplomele de Onoare IBBY se înmânează laureaţilor în timpul Congresului IBBY. Această Listă de Onoare, ca şi Premiul Hans Christian Andersen, contribuie mult la promovarea lucrărilor care merită să fie traduse şi editate şi în alte ţări decât cele de origine.

Premiul IBBY - Asahi

    În 1986 IBBY şi Compania de presă niponă Asahi Shimbun au instituit Premiul IBBY-Asahi pentru promovarea lecturii în valoare de 1 mln. ieni. O dată la doi ani se premiază două instituţii sau grupuri de lucru, care organizează activităţi deosebite în scopul promovării lecturii printre copii şi tineri.

Centrul de documentare al IBBY în domeniul cărţilor pentru copiii cu deficienţe

    Centrul a fost fondat în 1985 de către Institutul Norvegian de Educaţie Specială. Organizează expoziţii internaţionale şi seminare, elaborează lucrări bibliografice.

Revista "Bookbird"

    Revista apare trimestrial şi reflectă diverse probleme ale literaturii pentru copii, informaţia despre activitatea IBBY şi a Secţiilor Naţionale. Este una dintre cele mai importante publicaţii internaţionale în acest domeniu.

Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii

    Se sărbătoreşte din 1967 în fiecare an la 2 aprilie, ziua naşterii vestitului povestitor danez Hans Christian Andersen. Secţiile Naţionale IBBY, în colaborare cu diverse instituţii şi organizaţii, organizează în această zi acţiuni de promovare a cărţii pentru copii şi a lecturii. Una dintre Secţiile Naţionale îşi asumă sarcina de a edita un poster dedicat Zilei Internaţionale a Cărţii pentru Copii, care se difuzează în toate Secţiile Naţionale.

Secţia Naţională IBBY din Republica Moldovaa fost fondată în 1996. Îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu obiectivele principale ale IBBY.

Activităţile Secţiei Naţionale IBBY:

-     Organizează anual (din 1997) Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret de la Chişinău
-     Din 2002, o dată la doi ani, nominalizează scriitori, ilustratori, traducători, editori din Republica Moldova la Diploma de Onoare IBBY
-     A organizat participarea ilustratorilor de carte pentru copii la mai multe ediţii ale expoziţiei-concurs de ilustraţii de carte pentru copii BIB din Bratislava
-     Prin intermediul Secţiei Naţionale IBBY, lucrările pentru copii ale scriitorilor Spiridon Vangheli "Băieţelul din coliba albastră", Aureliu Busuioc "Marele răţoi Max" şi Ion Druţă "Balada celor cinci motănaşi" au fost incluse într-o culegere a literaturii pentru copii din ţările balcanice, apărută în Albania
-     Reprezentanţii Secţiei Naţionale au participat la Congresul 28 al IBBY (2002, Basel, Elveţia), Congresul 30 al IBBY (2006, Macau, China), Congresul 31 al IBBY (2008, Copenhaga, Danemarca)
-     A editat biobibliografiile Laureaţilor Diplomei de Onoare IBBY - Spiridon Vangheli, Grigore Vieru, Vasile Romanciuc, Arcadie Suceveanu; dicţionarul biobibliografic "Scriitorii - Laureaţi ai Premiului Hans Christian Andersen"
-     A iniţiat în 2007 Proiectul Naţional "Spre cultură şi civilizaţie prin lectură"

Deţinătorii Diplomei de Onoare IBBY din Republica Moldova

1974
Spiridon Vangheli - pentru cartea "Ministrul bunelului"
1988
Grigore Vieru - pentru volumul de poezii traduse în rusă "Zvezda, vyruchai!" [Stea-stea, logostea]
2002
Vasile Romanciuc - pentru cartea "Toate întâmplările se prefac în cuvinte"
Ion Severin - pentru ilustraţiile la cartea "Aventurile baronului Munchausen" de Erich Raspe
Baca Deleanu - pentru traducerea cărţii "Aventurile lui Ceapolino" de Gianni Rodari
Toate trei cărţi au apărut la Editura "Prut Internaţional".
 

2004
Arcadie Suceveanu - pentru cartea "Ştiuca la şcoală"
Sergiu Puică - pentru ilustraţiile la cartea "Primul meu dicţionar român-francez" de Ioan Mânăscurtă
Editura "Prut Internaţional" - pentru cartea "Ştiuca la şcoală" de Arcadie Suceveanu
Editura "Princeps" - pentru cartea "Primul meu dicţionar român-francez" de Ioan Mânăscurtă
 
2006
Aurel Scobioală - pentru volumul "Carte pentru câini deştepţi"
Alexei Colâbneac - pentru ilustraţiile la cartea "Punguţa cu doi bani" de Ion Creangă
Editura "Prut Internaţional" - pentru editarea volumelor "Carte pentru câini deştepţi" de Aurel Scobioală şi  "Punguţa cu doi bani" de Ion Creangă
 
2008
Claudia Partole - pentru cartea "Domniţa-Păstoriţă"
Violeta Zabulica-Diordiev - pentru ilustraţiile la cartea "Ursuleţul Winnie-Pooh" de Alan Alexander Milne
Editura "Prut Internaţional" - pentru editarea cărţii "Domniţa-Păstoriţă" de Claudia Partole
Editura "Iulian" - pentru editarea cărţii "Ursuleţul Winnie-Pooh" de Alan Alexander Milne

 
2010
Ion Hadârcă - pentru volumul "Grăuncioare de lumină"
Serghei Samsonov - pentru ilustraţiile la cartea "Soldatul de plumb" de Hans Christian Andersen
Ala Bujor - pentru traducerea cărţii "Poveşti adevărate"
Editura "Prut Internaţional" - pentru editarea volumului "Grăuncioare de lumină" de Ion Hadârcă şi cartea "Soldatul de plumb" de Hans Christian Andersen
Editura "Epigraf" - pentru editarea cărţii "Poveşti adevărate"


2012
Iulian Filip - pentru volumul "Rochiţa leneşă"
Victoria Raţă - pentru ilustraţiile la cartea "Vizavi de vizavarză" de Aureliu Busuioc
Emilian Galaicu-Păun - pentru traducerea cărţii "Scrippius Pip" de Edward Lear
Editura Prut Internaţional" - pentru editarea cărţilor "Rochiţa leneşă" de Iulian Filip şi "Vizavi de vizavarză" de Aureliu Busuioc
Editura „Arc" - pentru editarea cărţii "Scrippius Pip" de Edward Lear


2014
Aurelian Silvestru - pentru volumul "Fărâme de suflet"
Olga Cazacu - pentru ilustraţiile la cartea "Greierul care s-cri-cri-e" de Arcadie Suceveanu
Arcadie Suceveanu - pentru traducerea cărţii "Hai să ne jucăm!" de Natalia Ciub
Editura „TOCONO” - pentru editarea cărţii "Fărâme de suflet" de Aurelian Silvestru
Editura „Prut Internaţional” - pentru editarea cărţii "Greierul care s-cri-cri-e" de Arcadie Suceveanu
Editura „Arc” - pentru editarea cărţii "Hai să ne jucăm!" de Natalia Ciub


2016
Spiridon Vangheli - pentru cartea „Copii în cătușele Siberiei”
Stela Damaschin-Popa - pentru ilustrațiile la cartea „În cămașă de cireașă” de Arcadie Suceveanu
Editura „Guguță” - pentru editarea cărții „Copii în cătușele Siberiei” de Spiridon Vangheli
Editura „Litera” - pentru editarea cărții „În cămașă de cireașă” de Arcadie Suceveanu

Biblioteca Nationala pentru Copii "Ion Creanga" - Toate drepturile rezervate WebMaster
Resurse