PROIECTUL NAȚIONAL


"SPRE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE PRIN LECTURĂ"


Organizatori

Secția Națională a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (IBBY)
Ministerul Culturii și Turismului al Republicii Moldova
Ministerul Educației și Tineretului al Republicii Moldova
Ministerul Administrației Publice Locale al Republicii Moldova
Academia de Științe a Republicii Moldova
Comisia Națională a Republicii Moldova pentru UNESCO
Primăria municipiului Chișinău
Uniunea Scriitorilor din Moldova
Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova
Societatea de Distribuție a Cărții "Pro Noi"
Societatea pe Acțiuni "Cartea - Chișinău"
Firma Comercială de Intermediere "Mold-Didactica"
Întreprinderea editorial-poligrafică "Știința"
Fundația Cărții
Direcțiile raionale Educație, Tineret și Sport
Direcțiile raionale Cultură

Coordonator de proiect:
Claudia BALABAN
Președinte al Secției Naționale a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (IBBY),
Director general al Bibliotecii Naționale pentru Copii "Ion Creangă"
Str. Șciusev 65
MD-2012 Chișinău
Tel./Fax: (+373 22) 229509
E-mail: balaban@bncreanga.md

 

Scop

Proiectul "Spre cultură și civilizație prin lectură" are ca scop principal consolidarea și dezvoltarea potențialului uman al țării noastre prin intermediul promovării lecturii ca factor esențial în educație, informare și realizare socială.

 

Obiective

- promovarea lecturii ca activitate de interes pentru cele mai diferite categorii de public;
- încurajarea lecturii ca mijloc de relaționare între copii și profesori, copii și părinți;
- dezvoltarea gustului pentru lectură la publicul care poate deveni cititor;
- consolidarea potențialului bibliotecilor publice și școlare ca instituții cheie în promovarea lecturii;
- facilitarea accesului publicului larg la instituțiile de difuzare a cărților și altor publicații.

Beneficiari

- elevii claselor I-XII
- studenții
- cadrele didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal, mediu de specialitate, universitar
- bibliotecile școlare și cele publice
- părinții
- clasele sociale defavorizate material
- reprezentanții mass-media

Activități

Proiectul de promovare a lecturii și cărții va avea o dimensiune națională și se va desfășura pe patru paliere principale.

În primul rând, va fi inițiată o campanie pentru lectură, prin care scriitorii, vedetele culturale și mediatice care vor ajunge în majoritatea orașelor și satelor din republică vor provoca și stimula interesul pentru lectură. Personalitățile invitate la sesiunea de lecturi și dezbateri publice care vor fi organizate, strategiile eficiente de comunicare cu publicul cititor vor fi folosite drept îndemn la lectură. Campania nu se dorește a fi una exclusiv pedagogică, ci, mai degrabă, una care pune accentul pe latura instructiv-formativă îmbinată cu cea de divertisment a lecturii. Cartea nu va fi propusă în opoziție cu televizorul și calculatorul, ci în complementaritatea lor.

Al doilea element al proiectului privește dotarea cu cărți a bibliotecilor școlare și publice, în special cele rurale din republică, bibliotecile beneficiind de recunoaștere publică a valorii lor culturale și sociale pentru că aceste instituții contribuie la conturarea identității culturale a fiecărei persoane. În realizarea acestui scop, vom demara o campanie de colectare a cărților de la edituri, întreprinderi editorial-poligrafice și de distribuție, simpli cetățeni etc. pe care ulterior le vom dona bibliotecilor care au cea mai mare nevoie (selecția se va face împreună cu direcțiile raionale de învățământ și cele de cultură, cu primăriile locale etc.). De asemenea, vom atrage sponsorizări în acest proiect prin implicarea nu doar a instituțiilor cu capital național și internațional, a oamenilor de afaceri, dar și a societății civile. Ideea parteneriatului public-privat și a implicării societății civile în desfășurarea acestei campanii va consolida interesul pentru lectură.

Al treilea element al proiectului va fi acțiunea "În fiecare familie - o bibliotecă", care va avea drept scop încurajarea populației de a-și forma biblioteci personale. În prezent, când informația ne este necesară în permanență la rezolvarea diverselor probleme, în fiecare familie trebuie să existe o colecție, în primul rând, de cărți pentru copii, enciclopedii, dicționare, ghiduri și alte publicații de referință. Factorul determinant pentru realizarea acestei acțiuni este facilitarea accesului populației la instituțiile care difuzează cărți și alte publicații, astfel impunându-se extinderea rețelei de librării în toate localitățile republicii.

Al patrulea element al proiectului va comuta atenția de pe conceptul de promovare a literaturii autohtone în republică pe o preocupare cu rezonanțe mai ample - promovarea  scriitorilor, pictorilor, traducătorilor, editurilor din Republica Moldova în plan mondial prin participarea la târguri și saloane de carte internaționale, prin organizarea unor discuții și mese rotunde, dezbateri și lecturi publice în bibliotecile și librăriile din orașele mari, prin participarea la concursuri de specialitate (Premiul Hans Christian Andersen, Diplomele de Onoare IBBY, Concursul bienal de ilustrații de carte pentru copii BIB de la Bratislava etc.), topuri ale celor mai bune cărți,expoziții de ilustratii de carte în original.

Durata proiectului: februarie 2007 - decembrie 2010.

 

Metode și tehnici

- organizarea de lecturi și dezbateri publice; cititorii își doresc să-i vadă pe scriitori, pictori-ilustratori, redactori, editori, să discute cu ei după programul de lectură;
- mesele rotunde, discuțiile pe marginea unei cărți îi atrage pe cititori;
- organizarea lansărilor de carte și a sesiunilor de autografe cu scriitorii;
- distribuțiile gratuite de materiale promoționale - afișe, semne de carte, fluturași, autocolante, calendare, tricouri, stegulețe, cataloage etc., dar și de reviste, cărți etc.;
- realizarea expozițiilor tematice de carte;
- concursuri de creație care să stimuleze interesul pentru lectură;
- realizarea conceptelor promoționale de creație - spot TV, radio, machetă pentru presă;
- prezentarea unor ecranizări, dramatizări inspirate din opere literare;
- organizarea expozițiilor de picturi inspirate din cărți;
- diverse manifestări care ar proiecta valorile literaturii în dans, artă plastică, muzică, teatru, film etc.
- promoții care să-i stimuleze pe cititori să-și formeze biblioteci personale;
- campanie de reduceri, un număr de cărți gratuite la un număr de cărți cumpărate, concursuri în mass-media cu premii în cărți și bani;
- organizarea târgurilor și saloanelor de carte, inclusiv în raioane, care să faciliteze accesul la carte.

Program de acțiuni - 2008

Activități

Localizarea

Perioada

Responsabili

Inaugurarea librăriei
Sesiune de autografe

Țaul, Dondușeni

Februarie 2007

- S.A. "Cartea-Chișinău
- Secția Națională IBBY
- Uniunea Scriitorilor
- Alți organizatori și parteneri

Inaugurarea oficială a Proiectului
Deschiderea librăriei
Donație de carte pentru biblioteca publică

Edineț

Martie 2007

- Secția Națională IBBY
- Ministerul Administrației Publice Locale
- Uniunea Scriitorilor
- Societatea de Distribuție a Cărții "Pro-Noi"
- Alți organizatori și parteneri

Medalion literar "Trifan Baltă - adevărat talent și mare povestitor"
Donație de carte pentru biblioteca publică și cea școlară

Bleșteni, Edineț

 

 

Sesiunea de comunicări
"Etica în literatura pentru copii"

Căușeni

Martie 2007

- Uniunea Scriitorilor
- Direcția Educație,
Tineret și Sport
- Direcția Cultură Căușeni

Inaugurarea librăriei

Ghetlova, Orhei

Martie 2007

- Ministerul Culturii și Turismului
- S.A. "Cartea-Chișinău"
- Alți organizatori și parteneri

Inaugurarea librăriei

Fălești

Martie 2007

- Ministerul Administrației Publi-ce Locale
- Societatea de distribuție a Cărții "Pro-Noi"

Întâlnire cu scriitori,
ilustratori de carte, editori
Donație de carte

Izvoare, Fălești

 

- Uniunea Scriitorilor
- Uniunea Artiștilor Plastici
- Alți organizatori și parteneri

Concursul de desene
"Curcubeul poveștilor
lui Ion Creangă"

În toate localitățile

Martie-Mai 2007

- Uniunea Artiștilor Plastici
- Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"
- Alți organizatori și parteneri

Inaugurarea  librăriei

Soroca

Aprilie 2007

- Ministerul Administrației Publice Locale
- Societatea de Distribuție a Cărții "Pro-Noi"
- Secția Națională IBBY

Întâlnirea cu scriitori, ilustratori de carte, editori
Donație de carte

Soroca, Liceul "Constantin Stere"

 

- Secția Națională IBBY
- Uniunea Scriitorilor
- Uniunea Artiștilor Plastici
- Direcția Educație, Tineret și Sport Soroca

Ziua Internațională a Cărții pentru Copii

În toate localitățile

2 aprilie 2007

- Secția Națională IBBY
- Bibliotecile raionale, municipale

Salonul Internațional
de Carte pentru Copii
Simpozionul "Lectura copiilor între necesitate și pasiune"

Chișinău

25-28 aprilie 2007

- Secția Națională IBBY
- Ministerul Culturii și Turismului
-Ministerul Educației și Tineretului
- Primăria munici-piului Chișinău
- Alți organizatori și parteneri

Inaugurarea librăriei

Hîncești

Aprilie 2007

- Ministerul Administrației Publice Locale
- Societatea de Distribuție a Cărții "Pro-Noi"

Întâlnire cu scriitori, ilustratori, editori

Cărpineni, Hîncești

 

- Uniunea Scriitorilor
- Uniunea Artiștilor
Plastici
- Alți organizatori și parteneri

Inaugurarea librăriei
Întâlnire cu scriitori, ilustratori, editori

Sadaclia, Basarabeasca

Aprilie 2007

- Ministerul Culturii și Turismului
- S.A. "Cartea-Chișinău
- Secția Națională IBBY

Organizarea saloanelor de carte cu participarea editurilor, distribuitorilor de carte, scriitorilor, ilustratorilor de carte

Cahul, Bălți, Briceni,
Căușeni

Mai, Iunie, Septembrie,
Octombrie 2007

- Secția Națională IBBY
- Ministerul Administrației Publice
- Alți organizatori și parteneri

Inaugurarea librăriei

Drochia

Mai 2007

- Ministerul Administrației Publice Locale
- Societatea de Distribuție a Cărții "Pro-Noi"

Întâlnire cu scriitori, ilustratori de carte, editori
Donație de carte

Nicoreni, Drochia

 

- Uniunea Scriitorilor
- Uniunea Artiștilor
Plastici
- Alți organizatori și parteneri

Inaugurarea librăriei

Orhei

Mai 2007

- Ministerul Administrației Publice Locale
- Societatea de distribuție a Cărții "Pro-Noi"
- Alți organizatori și parteneri

Medalionul literar "Mihail Garaz - omul
conștiinței și inspirației"

Susleni, Orhei

 

 

"Universul cărților lui
Spiridon Vangheli": expoziții de carte, de ilustrații de carte  în
original, lansări de carte, întâlniri cu scriitorul

În toate raioanele

Iunie 2007

- Secția Națională IBBY
- Bibliotecile  raionale,
- Alți organizatori și parteneri

Campania "Lecturi de vacanță": întîlniri cu
scriitori, ilustratori, lansări de carte, medalioane literare, organizate în taberele de odihnă a copiilor

În  toate raioanele

Iunie - August 2007

- Secția Națională IBBY
- Ministerul Educației și Tineretului
- Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"
- Bibliotecile raionale                - Alți organizatori și parteneri

Inaugurarea librăriei

Comrat

August 2007

- Ministerul Administrației Publice Locale
- Societatea de Distribuție a Cărții "Pro-Noi"

"Dumitru Caraciobanu -
poet, pictor, scenarist": serată muzical-literară

Beșalma, Comrat

 

- Uniunea Scriitorilor
- Uniunea Artiștilor Plastici
- Biblioteca Regională UTAG
- Alți organizatori și parteneri

Sesiuni de autografe cu scriitori și ilustratori de
carte

Ialoveni, Leova,
Briceni, Telenești

Martie, Mai, August,
Noiembrie 2007

- Uniunea Scriitorilor
- Uniunea Artiștilor
Plastici
- Alți organizatori și parteneri

Inaugurarea librăriei

Rezina

Septembrie 2007

- Ministerul Administrației Publice Locale
- Societatea de Distribuție a Cărții "Pro-Noi"

Întâlnire cu scriitori, ilustratori, editori
Donație de carte

Ignăței, Rezina

 

- Uniunea Scriitorilor
- Uniunea Artiștilor
Plastici
- Alți organizatori și parteneri

Inaugurarea librăriei

Căușeni

Octombrie 2007

- Ministerul Administrației Publice Locale
- Societatea de Distribuție a Cărții "Pro-Noi"

Medalionul literar
"Arcadie Suceveanu -
de la copilărie la
filozofie"

Sălcuța, Căușeni

 

- Uniunea Scriitorilor
- Alți organizatori și parteneri

Inaugurarea librăriei

Bălți

Noiembrie 2007

- Ministerul Administrației Publice Locale
- Societatea de Distribuție a Cărții "Pro-Noi"

"Mihai Volontir - legendă a teatrului moldovenesc": serată literar-muzicală

Bălți

 

- Uniunea Scriitorilor
- Uniunea Teatrală
- Direcția Cultură Bălți
- Alți organizatori și parteneri

"Vasile Romanciuc -sentimentalul ce trăiește
în cuvinte": medalion
literar

Chișinău

Decembrie 2007

- Uniunea Scriitorilor
- Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"
- Alți organizatori și parteneri

Masa rotundă "Spre
cultură și civilizație prin lectură: realizări și perspective"

Chișinău

Decembrie 2007

- Secția Națională IBBY
- Alți organizatori și parteneri

 

Biblioteca Nationala pentru Copii "Ion Creanga" - Toate drepturile rezervate WebMaster