Activităţi
Zilele Creangă
Ciclu de activităţi consacrate creaţiei patronului spiritual al Bibliotecii, Ion Creangă, şi promovării lecturii. Include expoziţii şi lansări de carte, concursuri literare şi de desene, sesiuni de comunicări şi conferinţe ale elevilor, reviste bibliografice şi convorbiri literare, concursul de creaţie "Miss Smărăndiţa". Se organizează din 1992, de obicei în perioada 1-7 martie.
Zilele Creanga 2016 - descarcă
Zilele Creanga 2015 - descarcă
Zilele Creanga 2014 - descarcă
Zilele Creanga 2013 - descarcă
Zilele Creanga 2012 - descarcă
Zilele Bibliotecii
Program de promovare a serviciilor şi activităţilor Bibliotecii prin expoziţii, concursuri ale celor mai buni cititori, conferinţe, mese rotunde, excursii în bibliotecă ş. a. Se organizează în lunile octombrie sau noiembrie în fiecare an, începând cu anul 2001.
Zilele Bibliotecii 2018 - descarcă
Zilele Bibliotecii 2017 - descarcă
Zilele Bibliotecii 2015 - descarcă
Zilele Bibliotecii 2014 - descarcă
Zilele Bibliotecii 2013 - descarcă
Zilele Bibliotecii 2010 - descarcă
Săptămâna lecturii şi a cărţii pentru copii
Program desfăşurat anual în 1-7 aprilie cu scopul de a promova lectura printre copii. Este prilejuit de sărbătorirea Zilei Internaţionale a Cărţii pentru Copii în 2 aprilie, care este şi ziua de naştere a marelui povestitor Hans Christian Andersen. Se organizează în colaborare cu Secţia Naţională a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY). Include lansări de carte, întâlniri cu redacţii ale editurilor şi revistelor pentru copii, prezentarea cărţilor ieşite în Topul Cărţilor pentru Copii ale anului precedent şi alte activităţi.
Săptămâna Lecturii și a Cărții pentru Copii 2021 - descarcă
Săptămâna Lecturii și a Cărții pentru Copii 2017 - descarcă
Săptămâna Cunoştinţelor
La început de fiecare an şcolar, Biblioteca desfăşoară un ciclu de activităţi de promovare a resurselor utile elevilor şi cadrelor didactice. Se organizează expoziţii ample de cărţi din bibliografia şcolară şi publicaţii de referinţă, reviste bibliografice, prezentări ale resurselor electronice deţinute de bibliotecă sau din Internet, excursii şi activităţi de instruire a beneficiarilor.
Săptămâna Cunoştinţelor 2015 - descarcă
Săptămâna Cunoştinţelor 2014 - descarcă
Săptămâna Cunoştinţelor 2013 - descarcă
Săptămâna Cunoştinţelor 2012 - descarcă
Săptămâna Cunoştinţelor 2011 - descarcă
Campania „Lecturi de vacanţă”
Program desfăşurat în parteneriat cu diverse tabere pentru copii cu sejur de zi din instituţiile de învăţământ din municipiul Chişinău şi tabere de odihnă din alte localităţi ale republicii. Include lecturi publice, lecturi comentate, ore de poveste, convorbiri tematice, discuţii asupra cărţilor, întâlniri cu scriitorii şi alte personalităţi etc.
Campania „Lecturi de vacanţă – 2015” - descarcă
Campania „Lecturi de vacanţă – 2014” - descarcă

Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret

Salonul este unul dintre cele mai importante evenimente din viaţa culturală a Republicii Moldova. Se organizează din iniţiativa Secţiei Naţionale a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi în colaborare Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Primăria Chişinău, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Uniunea Editorilor, Comisia Naţională a Republicii Moldova pentru UNESCO, Asociaţia Naţională a Uniunilor de Creaţie, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Artiştilor Plastici, CIE „MOLDEXPO” S.A., Asociaţia Bibliotecarilor, Societatea de Distribuţie a Cărţii PRO NOI din Republica Moldova. Prima ediţie a avut loc în 1997. Are ca scop promovarea cărţii de valoare pentru copii, susţinerea tuturor celor care contribuie la apariţia unei cărţi pentru copii şi la valorificarea ei: scriitori, ilustratori, editori, bibliotecari, librari etc.
Organizatorii Salonului acordă mai multe premii, cel mai important fiind Premiul "Cartea Anului". Scriitorul - laureat al acestui premiu scrie o carte-surpriză pentru copii, care la ediţia următoare a Salonului este editată şi oferită gratuit copiilor vizitatori ai Salonului. 
În cadrul Salonului, în afară de expoziţie de carte, expoziţie de ilustraţie de carte pentru copii în original, lansări de carte, tradiţional se desfăşoară întrunirea copiilor - laureaţi ai concursurilor naţionale şi internaţionale de creaţie literară cu genericul "Ispita cuvântului" şi diverse întruniri profesionale ale bibliotecarilor care servesc copii.
Mai multe informaţii găsiţi la adresa www.bncreanga.md/scp

Salonul literar-artistic "LA CREANGĂ"

Inaugurat în anul 1994, Cenaclul „La Creangă” (din 2006 Salon literar-artistic) găzduieşte copii şi adolescenţi cu aptitudini literare şi artistice. Este, de fapt, o continuare a activităţii Clubului literar republican „Peniţa fermecată” (1986-1991) şi a Cenaclului literar „Florile dalbe” (1991-1993).
Prima moderatoare, bibliotecara Tatiana Costiuc, şi colaboratorii ziarului „Florile dalbe” au fost cei care i-au încurajat pe copiii ce urmau să facă din scris o meserie: Steliana Grama, Romana Iorga, Dorina Bohanţov, Igor Cobâleanschi şi alţii. Cenaclul „La Creangă” vine cu pleiada nouă de talente: Ionel Martea, Corina Maxim, Steluţa Andrei, Valeriu Croitoru, Dumitriţa Parfenie, Rodica Frimu, Olga Anghelici, Dan Nicu. Moderator al Salonului este poeta Claudia Partole.

Program de activitate în 2013

N/r Temă Conţinut Termen
1. Tradiţii de Crăciun. Balul eroilor dragi Invitaţi: membrii Salonului Ianuarie
2. Treci, inimă, Prutul Invitaţi: Lidia Constantinescu, Paulina Zavtoni Ianuarie
3. Cuvinte de dragoste Invitaţi: Nicolae Jelescu, Nicolae Rusu Februarie
4. Cu gândul la Nichita Stănescu Invitaţi: Ala Menşicov, Nicolae Popa, Călina Trifan Martie
5. De la realitate la ficţiune cu prozatorul Ioan Mânăscurtă Invitaţi: Ioan Mânăscurtă Aprilie
6. Miracolul Cărţii în familie Invitaţi: Dumitru Matcovschi, Daria Radu Mai
7. Cu gândul la Luceafăr Invitaţi: Ninela Caranfil, Galina Furdui Iunie
8. Lecturile vacanţei Întâlniri în taberele de odihnă pentru elevi Iulie
9. Creaţii – impresii din Vacanţa cea Mare Invitaţi: Vladimir Beşleagă, Ianoş Ţurcanu August
10. O voce fără asemănare – Maria Tănase Invitaţi: Vlad Pohilă, Radmila Popovici Septembrie
11. Tradiţie şi creativitate Invitaţi: elevi şi profesori de la Şcoala de Arte „V. Poleacov” Octombrie
12. De la culoare la poezie Invitaţi: Elena Bontea, Andrei Burac Noiembrie
13. Constantin Dragomir – poet, prozator şi editor Invitat – Constantin Dragomir Noiembrie
14. Iarna poposind în poezie Invitaţi : Titus Ştirbu, Victor Prohin Decembrie

Cenaclul "CONŞTIINŢA NAŢIONALĂ"

Acest Cenaclu a fost inaugurat în anul 1993 cu scopul popularizării valorilor naţionale, istoriei, tezaurului cultural şi spiritual al neamului. Întruneşte elevi de la diverse şcoli şi licee din Chişinău. Din anul 2002 este un Cenaclu de familie. Îşi desfăşoară şedinţele în incinta Filialei nr. 2. Moderator: scriitorul Constantin Dragomir.

Program de activitate în 2013

N/r Temă Conţinut Termen
1. Al meu nume o să-l poarte secolii din gură-n gură Sărbătoarea Naţională „Ziua Comemorării lui Mihai Eminescu”.
Recital de cântec şi poezie cu participarea elevilor de la Liceul „Mihail Berezovschi” din capitală.
Ianuarie
2. S-adun flori în şezătoare Tradiţii şi obiceiuri. Participă elevi de la liceele „Nicolae Iorga” şi „Gh. Madan”. Invitată Susana Popescu. Februarie
3. Cuvântul „Mama”-i sinonim cu Primăvara Participă elevi de la Liceul „Ion Creangă” şi Corul „Ştefăneii” condus de Vlad Matcovschi. Martie
4. Cine râde e om bun şi prieten bun la drum! De Ziua Umorului la taifas cu scriitorii umorişti Ion Diviza, Teodor Popovici şi Titus Ştirbu. Aprilie
5. Trei culori şi-o singură iubire Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova. Aprilie
6. Veşnica lor pomenire … Şedinţă tradiţională de comemorare a scriitorilor Grigore Vieru, Ion Vatamanu, Gheorghe Vodă, Anatol Codru, Aurel Scobioală, Mihail Garaz ş. a. Mai
7. Actualitatea adusă în scenă Dialog cu actorii de la Teatrul „Satiricus”. Mai
8. O veche şi nouă bucurie – vacanţa! Şedinţă în deplasare, organizată în comun cu revista "a"MIC în una din taberele de odihnă ale copiilor. Iunie
9. Şcoala te face mare om! Masă rotundă cu elevi şi pedagogi. Septembrie
10. Cărţi care ne-au legănat copilăria Discuţia cărţii „Prinţul fericit” de Oscar Wilde. Octombrie
11. Cizmele fermecate ale cocostârcului Aureliu Busuioc – 85 de ani de la naştere. Participă Arcadie Suceveanu, Vasile Romanciuc, Victor Prohin. Octombrie
12. Pictorul care a reinventat curcubeul Igor Vieru – 90 de ani de la naştere. Invitat – Roland Vieru. Decembrie

Cenaclul "DIALOGUL GENERAŢIILOR"

A fost inaugurat în decembrie 2002. În cadrul acţiunilor din acest ciclu, desfăşurate trimestrial, au loc întâlniri ale copiilor şi adolescenţilor cu personalităţi marcante din diverse domenii, care au reuşit în plan profesional datorită cărţii, lecturii, studiului continuu. Scopul întâlnirilor este de a iniţia un dialog cultural eficient între reprezentanţii diferitor generaţii. Moderator – Claudia Balaban, directorul Bibliotecii.

Program de activitate în 2013

N/r Temă Conţinut Termen
1. Savant şi protector al mediului Protagonist: academicianul, chimistul, ecologul Gheorghe Duca Februarie
2. Alexandru Rusu – un sinonim al generozităţii Protagonist: economistul, omul de afaceri, mecenatul Alexandru Rusu Mai
3. Un distins talent al neamului Protagonist: regizorul, actorul, omul de cultură Ion Ungureanu Septembrie
4. Mihai Curagău – actor de teatru şi cinema Protagonist: actorul Mihai Curagău Noiembrie

Salonul Muzical

Salonul Muzical a fost inaugurat în noiembrie 1997. Iniţial a fost condus de muzicologul Svetlana Bivol. În 2002, după o perioadă de întrerupere a activităţii, a renăscut sub bagheta iscusită a compozitorului Eugen Mamot. Prin această formă de activitate se urmăreşte promovarea cunoştinţelor muzicale generale, indispensabile fiecărui om cult, a resurselor informaţionale despre muzicieni, compozitori, interpreţi naţionali şi universali, a diverselor genuri muzicale. Evenimentul cheie în activitatea Salonului Muzical a fost lansarea imnului Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” pe versuri de Constantin Dragomir şi muzica de Eugen Mamot.

Program de activitate în 2013

N/r Temă Conţinut Termen
1. Nicolae Botgros – 60 de ani Întâlnire cu muzicianul Ianuarie
2. Constanin Rusnac – 65 de ani Întâlnire cu compozitorul Februarie
3. Mărţişorul copiilor Recital Martie
4. Drapelul Ţării în creaţia compozitorilor români Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova. Aprilie
5. Zlata Tcaci – 85 de ani de la naştere Medalion aniversar Mai
6. Iulia Ţibulschi – 80 de ani de la naştere Medalion aniversar Iunie
7. Ziua Cunoştinţelor Studierea cântecelor Septembrie
8. Muzica în destinul omului Discuţie Octombrie
9. Doina Aldea-Teodorovici – 55 de ani de la naştere Medalion aniversar Noiembrie
10. Constantin Dragomir – poet, prozator şi editor Întâlnire Noiembrie
11. Florile dalbe Colinde şi urături Decembrie

Clubul "DECELUŞ"

Inaugurat în ianuarie 2005. Scopul Clubului este de a stimula dorinţa copiilor mici de a cunoaşte cât mai multe despre lumea înconjurătoare prin intermediul cărţii şi al altor surse de informaţie şi a dezvolta erudiţia lor. Conducătorul Clubului – Neli Tcacenco, bibliotecar în serviciul Biblioteca Picilor.

Program de activitate în 2013

N/r Termen Temă
1. Ianuarie Oare de ce … răsare soarele?
2. Februarie Oare de ce … munţii au zăpezi pe culme?
3. Martie Oare de ce … săpunul face balonaşe?
4. Aprilie Oare de ce … vrem să cunoaştem trecutul?
5. Mai Oare de ce … copacii au frunze?
6. Septembrie Oare de ce … caii poartă potcoave?
7. Octombrie Oare de ce … cămilele au cocoaşă?
8. Noiembrie Oare de ce … în Sahara este frig noaptea?
9. Decembrie Marile minuni ale lumii

Clubul „ВСЕЗНАЙКА”

Inaugurat în 2010. Scopul Clubului este de a stimula dorinţa copiilor mici de a cunoaşte cât mai multe despre lumea înconjurătoare prin intermediul cărţii şi al altor surse de informaţie şi a dezvolta erudiţia lor. Conducătorul Clubului – Angela Axentiev, bibliotecar în serviciul Biblioteca Picilor.

Program de activitate în 2013

N/r Termen Temă
1. Ianuarie Знаменитые места
2. Februarie Откуда у кита такая глотка
3. Martie Загадки моря
4. Aprilie Стихийные бедствия
5. Mai Удивительные растения
6. Septembrie История денег
7. Octombrie Собаки – наши друзья
8. Noiembrie Рыбы
9. Decembrie Праздничные блюда

Clubul "GENERAŢIA NEXT"

Ritmul vieţii, resimţit uneori ca fiind prea alert, exigenţele tot mai variate şi mai noi, lipsa unuia sau a ambilor părinţi din familie, complică deseori situaţia adolescenţilor prin lipsă de informare motivată sau nemotivată. Adolescentul deseori rămâne faţă în faţă cu „Eu-l” său, cu problemele sale, nereuşind să găsească o rezolvare. Prin inaugurarea Clubului „Generaţia NEXT”, colaboratorii Filialei nr.1 a Bibliotecii se implică în câmpul relaţiilor dintre adolescent şi lumea înconjurătoare, prin a-i oferi întâlniri cu diverse personalităţi ale vieţii publice, în stare să contribuie la dezlegarea unor sau altor probleme. Moderator – Tamila Muntean, şef Filială.

Program de activitate în 2013

N/r Temă Termen
1. Internet-ul poate înlocui biblioteca? Ianuarie
2. Ce simboluri ar trebui interzise? Februarie
3. Prezenţa camerelor de luat vederi în şcoli este justificată?  Martie
4. Copiii sunt mai bine educaţi acasă sau la şcoală? Aprilie
5. Media de bacalaureat ar trebui să conteze la admiterea la facultate? Mai
6. Dacă suntem mai informaţi suntem mai democraţi? Septembrie
7. Religia a făcut mai mult rău sau mai mult bine? Octombrie
8. Se respectă în Republica Moldova drepturile copiilor? Noiembrie
9. Este ştiinţa o ameninţare pentru umanitate? Decembrie

Concursul de lectură „La izvoarele înțelepciunii”

Concursul de lectură „La izvoarele înțelepciunii” este consacrat unor personalități din literatura, cultura, istoria națională și universală. Fiecare ediție are ca temă viața și activitatea unei personalități. Concursul se organizează de către Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” a Republicii Moldova și Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași cu sprijinul ministerelor de resort, autorităţilor publice locale, bibliotecilor publice şi bibliotecilor şcolare, uniunilor de creaţie şi al unor organizaţii non-guvernamentale. Categoria de vârstă a participanţilor se stabileşte în corespundere cu tema concursului. Concursul se desfăşoară în patru etape. În luna ianuarie se constituie consiliile de organizare şi juriile pentru fiecare etapă. În prima etapă elevii studiază lucrările recomandate, fiind îndrumaţi de bibliotecari şi profesori. Etapa se încheie cu concursuri în şcolile din oraşele şi satele Republicii Moldova şi ale judeţului Iași, prin care se desemnează concurenţii care se vor prezenta în etapa următoare. Probele de concurs în această etapă şi în cele ce urmează se organizează în baza bibliografiei recomandate. Etapa a doua (raională, municipală, zonală) este organizată în colaborare de Direcţiile de Cultură şi Direcţiile de Învăţământ din Republica Moldova, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional şi Inspectoratul Şcolar din judeţul Iași, bibliotecile raionale şi municipale din Republica Moldova şi Biblioteca Judeţeană Iași, România. Învingătorii etapei respective sunt promovaţi în etapa a treia, republicană/județeană. La etapa a treia (Republica Moldova) juriul desemnează câştigătorii: 10 – locul I, 10 – locul II, 10 – locul III. Primii zece sunt promovaţi în etapa finală. Perioadele şi condiţiile de desfăşurare a primelor trei etape în judeţul Iași sunt stabilite de către Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”. Câştigătorii etapei a doua din judeţul Iași se prezintă la etapa a treia judeţeană, primii zece fiind promovaţi în etapa finală. Învingătorii în etapa republicană (Republica Moldova) şi judeţeană (România) sunt promovaţi în etapa finală, care se desfăşoară alternativ în Republica Moldova sau România. Finala întruneşte câte 10 concurenţi din Republica Moldova şi România. Participanţilor li se acordă premii (2 premii I, 2 premii II, 2 premii III) şi menţiuni pentru participare.
2021
Protocol de organizare a Concursului de lectură „La izvoarele înțelepciunii”, ediția a XXXI-a - descarcă

2020
Protocol de organizare a Concursului de lectură „La izvoarele înțelepciunii”, ediția a XXX-a (extras) - descarcă

2019
Protocol de organizare a Concursului de lectură „La izvoarele înțelepciunii”, ediția a XXIX-a (extras) - descarcă

2018
Protocol de organizare a Concursul de lectură „La izvoarele înţelepciunii”, ediţia a ediţia a XXVIII-a (extras - descarcă

Rezultatele Concursului de lectură „La izvoarele înțelepciunii”, ediția a XXVIII-a etapa finală - descarcă
2017
Protocol de organizare a Concursul de lectură „La izvoarele înţelepciunii”, ediţia a ediţia a XXVII-a (extras - descarcă

2016
Protocol de organizare a Concursul de lectură „La izvoarele înţelepciunii”, ediţia a ediţia a XXVI-a (extras) - descarcă

2015
Protocolul de organizare a Concursul de lectură „La izvoarele înţelepciunii”, ediţia a XXV-a - descarcă

Rezultatele Concursului de lectură „La izvoarele înţelepciunii”, ediţia XXV-a etapa republicană - descarcă
Rezultatele Concursului de lectură „La izvoarele înţelepciunii”, ediţia XXV-a etapa finală - descarcă
Reportaj fotografic de la Concursul de lectură „La izvoarele înţelepciunii”,ediţia XXV-a - faza republicană, faza finală
2014
Protocolul de organizare a Concursul de lectură "La izvoarele înţelepciunii", ediţia XXIV-a - descarcă

Rezultatele Concursului de lectură „La izvoarele înţelepciunii”, ediţia XXIV-a - descarcă
Reportaj fotografic de la Concursul de lectură „La izvoarele înţelepciunii”,ediţia XXIV-a - continuare
2013
Protocolul de organizare a Concursul de lectură "La izvoarele înţelepciunii", ediţia XXIII - descarcă
Rezultatele Concursului de lectură "La izvoarele înţelepciunii", ediţia XXIII - descarcă
Reportaj fotografic de la Concursul de lectură "La izvoarele înţelepciunii", ediţia XXIII - continuare

2010
Protocolul de organizare a Concursul de lectură "La izvoarele înţelepciunii", ediţia XX - descarcă
Rezultatele Concursului de lectură "La izvoarele înţelepciunii", ediţia XX - descarcă
Reportaj fotografic de la Concursul de lectură "La izvoarele înţelepciunii", ediţia XX - continuare

2009
Protocolul de organizare a Concursul de lectură "La izvoarele înţelepciunii", ediţia XIX - descarcă
Rezultatele Concursului de lectură "La izvoarele înţelepciunii", ediţia XIX - descarcă
Reportaj fotografic de la Concursul de lectură "La izvoarele înţelepciunii", ediţia XIX - continuare

2008
Protocolul de organizare a Concursul de lectură "La izvoarele înţelepciunii", ediţia XVIII - descarcă
Rezultatele Concursului de lectură "La izvoarele înţelepciunii", ediţia XVIII - descarcă
Reportaj fotografic de la Concursul de lectură "La izvoarele înţelepciunii", ediţia XVII - continuare

2007
Protocolul de organizare a Concursul de lectură "La izvoarele înţelepciunii", ediţia XVII - descarcă
Rezultatele Concursului de lectură "La izvoarele înţelepciunii", ediţia XVII - descarcă
Reportaj fotografic de la Concursul de lectură "La izvoarele înţelepciunii", ediţia XVII - continuare

Campania Naţională „Să citim împreună!

Este organizată de Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” în colaborare cu scriitorii, editorii, ilustratorii de carte, bibliotecile publice din Republica Moldova. Campania se desfăşoară pe întreg teritoriul republicii şi are ca scop atragerea copiilor şi adolescenţilor la lectură, promovarea cărţilor valoroase ale autorilor autohtoni, încurajarea lecturilor în familie. Organizatorii selectează şi propun pentru lectură unul sau mai multe titluri de carte destinate copiilor şi adolescenţilor.

Situația, care s-a creat în țară ca urmare a pericolului de infectare cu Covid-19, a impus anumite restricții în organizarea Campaniei, făcând imposibilă desfășurarea întâlnirilor în format tradițional cu protagoniștii campaniei din 2020 – scriitorii Ion Anton și Titus Știrbu. Pentru facilitarea accesului la cărți și organizarea întâlnirilor în format online, autorii și editura „Lumina” au oferit permisiunea de a plasa pe site-ul Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” a cărților în format electronic. Le puteți descărca gratuit, accesând link-urile de mai jos.

2021
Regulamentul Campaniei Naţionale „Să citim împreună!”descarcă
Afişul Campaniei Naţionale „Să citim împreună!” - descarcă

2020
Regulamentul Campaniei Naţionale „Să citim împreună!”descarcă
Afişul Campaniei Naţionale „Să citim împreună!” - descarcă

Ion Anton „Ieșirea din uitare”descarcă

Titus Știrbu „Născocilă, Roadegumă și feciorul lui Păcală”descarcă

2019
Regulamentul Campaniei Naţionale „Să citim împreună!”descarcă
Afişul Campaniei Naţionale „Să citim împreună!” - descarcă


2018
Regulamentul Campaniei Naţionale „Să citim împreună!”descarcă
Afişul Campaniei Naţionale „Să citim împreună!” - descarcă


2017
Regulamentul Campaniei Naţionale „Să citim împreună!”descarcă
Afişul Campaniei Naţionale „Să citim împreună!” - descarcă


2016
Regulamentul Campaniei Naţionale „Să citim împreună!”descarcă
Afişul Campaniei Naţionale „Să citim împreună!” - descarcă


Maratonul de lectură „Vacanță de magie cu lecturi o mie””

Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” invită cititorii să participe la Maratonul de lectură „Vacanță de magie cu lecturi o mie” în perioada 15 iunie – 26 august 2021.
Cine și cum poate participa?
Trebuie să ai vârsta între 7-18 ani și permis de intrare la Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”.
Te înscrii în orice secție activitate cu publicul sau filială a Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”, în orice moment, pe tot parcursul perioadei de desfășurare a maratonului.
La înscriere, vei primi un Carnet de lectură, pe care vei scrie prenumele tău și numărul permisului de intrare la BNC „Ion Creangă” (ex. Elena, BNC00003).
Pe măsură ce vei citi cărțile împrumutate de la BNC „Ion Creangă”, vei completa Carnetul de lectură cu următoarele date: autorul cărții; titlul cărții; până la 5 fraze care te-au impresionat cel mai mult din cartea citită.
La returnarea cărților, bibliotecarul va aplica, în Carnetul de lectură, în dreptul fiecărui titlu de carte citită, o ștampilă-simbol.
Carnetul de lectură completat îl prezinți bibliotecarului, în orice secție activitate cu publicul și filială a BNC „Ion Creangă”, nu mai târziu de 26 august 2021.

Ce premii poți obține?
Un grup de bibliotecari din BNC „Ion Creangă” va examina carnetele de lectură prezentate și va calcula punctajul acumulat de fiecare participant.
Pentru fiecare carte citită vei avea 10 puncte.
În baza punctajului acumulat, vei primi o diplomă și cadouri (suvenire, cărți) după cum urmează:
- Diplomă de gradul V – 50 -70 puncte
- Diplomă de gradul IV – 80 - 110 puncte
- Diplomă de gradul III – 120 - 170 puncte
- Diplomă de gradul II – 180 - 240 puncte
- Diplomă de gradul I – 250 și mai multe puncte.
Festivitatea de premiere va avea loc în a doua săptămână a lunii septembrie.


Concursul republican de book trailere „#PriveșteCitește

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” și Săptămânalul „Florile dalbe” organizează în perioada iunie – octombrie 2021 Concursul republican de book trailere #PriveșteCitește, care are ca scop stimularea interesului pentru carte și lectură, dezvoltarea creativității, gândirii critice, competențelor tehnologice, de analiză și sinteză ale elevilor, prin realizarea unor book trailere despre cărțile lor preferate. La concurs vor participa elevi din ciclul gimnazial (clasele VII-IX) și ciclul liceal (clasele X-XII), în mod individual sau în echipă.

Regulamentul Concursului republican de scenete „PriveșteCitește” descarcă

Concursul republican de scenete „Personaje crengiene

Concursul republican de scenete „Personaje crengiene” se organizează de Secția Națională IBBY și Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” în aprilie-mai 2021, în cadrul proiectului „Festivalul „Zilele Creangă” susținut financiar de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Scopul concursului este promovarea operelor crengiene, stimularea sensibilității artistice a copiilor prin intermediul cărții și artei dramatice. La concurs pot participa echipe, formate din copii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani.

Regulamentul Concursului republican de scenete „Personaje crengiene” descarcă
Rezultatele Concursului republican de scenete „Personaje crengiene” - descarcă

Concursul republican de desene „Ion Creangă – un basm fără sfârșit”

Concursul republican de desene „Ion Creangă – un basm fără sfârșit” se organizează de Secția Națională IBBY și Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” în 9-26 aprilie 2021, în cadrul proiectului „Festivalul „Zilele Creangă” susținut financiar de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Scopul concursului este promovarea creației scriitorului Ion Creangă și creativității copiilor. La concurs pot participa elevi din clasele I-IX-a.

Regulamentul Concursului republican de desene „Ion Creangă – un basm fără sfârșit” descarcă
Rezultatele Concursului republican de desene „Ion Creangă - un basm fără sfârșit” - descarcă

Campania Naţională „Copiii Moldovei citesc o carte”

Este organizată de Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” în colaborare cu scriitorii, editorii, ilustratorii de carte, bibliotecile publice din Republica Moldova. Se desfăşoară anual, pe întreg teritoriul republicii şi are ca scop atragerea copiilor la lectură, promovarea cărţilor valoroase pentru copii şi adolescenţi ale autorilor autohtoni. Anual, organizatorii selectează şi propun pentru lectură în cadrul campaniei unul sau mai multe titluri de carte destinate copiilor de diferite vârste.


2015
Regulamentul Campaniei Naţionale „Copiii Moldovei citesc o carte - 2015
Afişul Campaniei Naţionale „Copiii Moldovei citesc o carte – 2015

2014
Regulamentul Campaniei Naţionale „Copiii Moldovei citesc o carte - 2014
Afişul Campaniei Naţionale „Copiii Moldovei citesc o carte – 2014

2013
Regulamentul Campaniei Naţionale „Copiii Moldovei citesc o carte - 2013

Colaj fotografic de la lansarea Campaniei Naţionale „Copiii Moldovei citesc o carte – 2013” - aici
2012
Regulamentul Campaniei Naţionale „Copiii Moldovei citesc o carte - 2012

Concursului republican „Personalități marcante din localitatea mea”

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” și Săptămânalul „Florile dalbe” organizează în perioada februarie – mai 2021 Concursul republican „Personalități marcante din localitatea mea”, care are ca scop stimularea interesului pentru istoria locală, promovarea valorilor naționale și dezvoltarea, valorificarea potențialului creativ și de documentare al copiilor prin realizarea unor filmulețe despre personalități din localitatea lor. La Concurs vor participa elevi din clasele VII-XII, în mod individual sau în echipă formată din maxim 3 persoane.

Regulamentul Concursului „Personalități marcante din localitatea mea”- descarcă

 

Concursul republican „Istorii locale în povestiri digitale”

Concurs republican „Istorii locale în povestiri digitale”, organizat de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” în colaborare cu Săptămânalul „Florile dalbe”. Perioada de desfășurare decembrie 2019 – aprilie 2020. Participă copii din clasele VII – XII.

Regulamentul Concursului „Istorii locale în povestiri digitale” - descarcă

 

Concurs internațional „Pe aceeași undă”

Concurs de postere/desene organizat de Biblioteca Națională pentru Copii din Ukraina, Secția Națională din Ukraina a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (IBBY) și Asociația Bibliotecilor pentru Copii din Ukraina, dedicat Deceniului internațional al apropierii între culturi (2013-2022) declarat de ONU. Destinat elevilor din clasele I-XI. Perioada de desfășurare a etapei naționale: 1 august – 15 septembrie 2020.

Regulamentul Concursului internațional „Pe aceeași undă” - descarcă

Rezultatele ConcursuluiInternațional „Pe aceeași undă”, etapa națională - descarcă

Almanahul lucrărilor prezentate la Concursul internațional „Pe aceeași undă” - vezi aici

 

Video blog „5 minute de biblio-Inspirație”

O carte te poate relaxa, scoate din cotidian și te poate inspira. Veronica, tânără bibliotecară la Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, recomandă adolescenților cărțile care au inspirat-o pe ea personal. Toate cărțile recomandate se regăsesc în colecțiile bibliotecii și pot fi împrumutate pentru lectură.

Ediția 1. Gerald Durrell „Familia mea și alte animale”- vizionează

Ediția 2. Andrew Clements „Povestea frindelului”- vizionează

Ediția 3. Jerry Spinelli „Copila-Stea”- vizionează

Ediția 4 Robyn Schneider „Inceputul tuturor lucrurilor”- vizionează

Ediția 5 Elif Shafak „Fetița căreia nu-i plăcea numele său”- vizionează

Ediția 6 „Fulgi de Iubire” John Green, Maureen Johnson, Lauren Myracle- vizionează

Ediția 7. „Eroina Clementina” de Sara Pennypacker- vizionează

Ediția 8. Julia Lee „Nancy Parker. Jurnalul unei detective”- vizionează

Ediția 9. Jennifer E. Smith „Uite așa arată fericirea”- vizionează

Ediția 10. Agatha Christie „A treia fată”- vizionează

Ediția 11. Lynda Mullaly Hunt „Ca peștele în copac”- vizionează

Ediția 12. Jennifer Chambliss Bertman „Vânătorii de cărți”- vizionează

Ediția 13. Rebecca Stead „Minciuni și spioni”- vizionează

Ediția 14. Robert Cormier „Războiul ciocolatei”- vizionează

Видеоблог «Мы прочитали – предлагаем вам»

Как известно, радость, разделенная с друзьями, умножается. В этом блоге мы и хотим поделиться радостью, полученной от чтения самых разных книг. Мы будем рассказывать о книжных новинках и книгах, изданных много лет назад и ставших уже классикой; написанных авторами знаменитыми и теми, кто начинает свой путь в литературе; с яркими иллюстрациями и без них; весёлых и серьёзных... Но несмотря на все различия, у книг, о которых мы будем говорить, есть общее. Все эти книги можно найти в Национальной детской библиотеке имени Иона Крянгэ.

Выпуск 1. Корнелия Функе «Чернильная трилогия»- vizionează

Выпуск 2. Р. Дж. Паласио «Чудо» - vizionează

Выпуск 3. Кэндзиро Хайтани «Взгляд кролика» - vizionează

Выпуск 4. Розмэри Сатклиф «Орел Девятого легиона» - vizionează

Выпуск 5. Сильвана Гандольфи «Альдабра. Черепаха, которая любила Шекспира» - vizionează

Выпуск 6. Джон Грин «В поисках Аляски»- vizionează

Выпуск 7. Джон Грин «Бумажные города»- vizionează

Выпуск 8. Джон Грин «Виноваты звезды»- vizionează

Выпуск 9. Александр Адабащьян, Анна Чернакова «Хрустальный ключ»- vizionează

Выпуск 10. Отфрид Пройслер «Крабат»- vizionează

Выпуск 11. Джеймс Крюс «Тим Талер, или Проданный смех»- vizionează

Выпуск 12. Михаэль Энде «Момо»- vizionează

Выпуск 13. Ирмгард Койн «Девочка, с которой детям не разрешали водиться»- vizionează

Выпуск 14. Константин Кирицэ «Рыцари с Черешневой улицы, или Замок девушки в белом»- vizionează

Выпуск 15. Вадим Фролов «Что к чему...»- vizionează

Выпуск 16. Владислав Крапивин и книги о парусах- vizionează

Выпуск 17. Алан Маршал «Я умею прыгать через лужи»- vizionează

Выпуск 18. Владимир Железников «Ухожу из детства»- vizionează

Выпуск 19. Николай Дубов «Беглец»- vizionează

Выпуск 20. Михаэль Энде «Бесконечная книга»- vizionează

Выпуск 21. Ю Тенфьюрд «Салли, дочь пирата»- vizionează

Выпуск 22. Дзёдзи Цубота «Дети на ветру»- vizionează

Выпуск 23. «Из-за девчонки»- vizionează

Выпуск 24. Юстейн Гордер «Рождественская мистерия»- vizionează

Выпуск 25. Валерий Попов «Тёмная комната»- vizionează

Выпуск 26. Джейн Остин «Гордость и предубеждение»- vizionează

Выпуск 27. Кармен Мартин Гайте «Красная Шапочка на Манхэттене»- vizionează

Выпуск 28. Анника Тор «Остров в море», «Пруд белых лилий», «Глубина моря», «Открытое море»- vizionează

Выпуск 29. Элинор Портер «Поллианна»- vizionează

Выпуск 30. Рувим Фраерман «Дикая собака динго, или повесть о первой любви»- vizionează

Выпуск 31. Энид Блайтон «Тайна Приюта контрабандистов»- vizionează

Выпуск 32. Эрих Кёстнер «Кнопка и Антон»- vizionează

Выпуск 33. Рейчел Рене Рассел «Дневник Никки»- vizionează

Выпуск 34. Джефф Кинни «Дневник слабака»- vizionează

Выпуск 35. Фазиль Искандер «Первое дело»- vizionează

...

Видеоблог «Мы прочитали – предлагаем вам»- Playlist

 

Arhiva Activităţi

Concursul Internațional „Călătorie în lumea poveștilor”

Concurs internațional organizat de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” în colaborare cu Biblioteca de Stat pentru Copii din Federația Rusă, Biblioteca Republicană pentru Copii „F. Kocearli” din Azerbaidjan, Biblioteca Națională pentru Copii „Hnko Apera” din Republica Armenia, Sistemul centralizat al bibliotecilor pentru Copii din Minsk, Belarusi, Biblioteca Centrală pentru Copii „S. Begalin” din Kazahstan. Perioada de desfășurare: februarie – aprilie 2019. Participă copii cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani din toată republica.

Regulamentul Concursului Internațional „Călătorie în lumea poveștilor”, ed. a II-a (2019) - descarcă

Rezultatele Concursului Internațional „Călătorie în lumea poveștilor”, ediția a II-a (2019) - descarcă

Regulamentul Concursului Internațional „Călătorie în lumea poveștilor” - descarcă

Rezultatele Concursului Internațional „Călătorie în lumea poveștilor” descarcă

Concursul republican de postere „Amicii Lecturii”

Concurs de postere pentru promovarea cărții și a lecturii, organizat de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” în colaborare cu Baștina-Radog SRL, revista „a”Mic” și săptămânalul „Florile dalbe”. Perioada de desfășurare: decembrie 2018 – aprilie 2019. Participă copii din clasele a 7-12-a. Pentru informații detaliate accesați Regulamentul concursului.


Premianții Concursului republican de postere „Amicii Lecturii” – Descarca


Concursul „Noi aventuri ale personajelor preferate în benzi desenate”

Concurs de creație, organizat de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” în colaborare cu Baștina-Radog SRL, săptămânalul „Florile dalbe”. Perioada de desfășurare: decembrie 2017 – aprilie 2018. Participă copii din clasele a 7-10-a. Pentru informații detaliate accesați Regulamentul concursului.


Rezultatele Concursului „Noi aventuri ale personajelor preferate în benzi desenate” – Descarca


Concursul republican „Biblioteca – cheia succesului meu”

Concurs de eseuri organizat de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” în colaborare cu Baștina-Radog SRL, Revista „a”Mic”, săptămânalul „Florile dalbe”. Perioada de desfășurare: decembrie 2016 – aprilie 2017. Participă copii din clasele a 7-12-a. Pentru informații detaliate accesați Regulamentul concursului.


Rezultatele Concursului „Biblioteca – cheia succesului meu” - Descarca


Concursul de inteligenţă şi creativitate „Miss Smărăndiţa”

Concurs organizat anual, din 2002, de Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” în cadrul Festivalului „Zilele Creangă”. Are ca scop promovarea interesului copiilor pentru lectură prin redescoperirea spiritului crengian. Participă eleve din clasele a V-VII-a.

2015
Regulamentul Concursului de inteligenţă şi creativitate „Miss Smărăndiţa – 2015”, ediţia a XIV-a aici.


Concursul republican „Biografia mea de cititor”

Concurs de eseuri organizat de Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” în colaborare cu „Baştina-Radog” SRL, revista „a”Mic”, săptămânalul „Florile dalbe”. Perioada de desfăşurare: decembrie 2015 – aprilie 2016. Participă copii din clasele a VIII-XII-a. Pentru informaţii detaliate accesaţi Regulamentul concursului.


Rezultatele Concursului literar "Biografia mea de cititor" - descarcă


Concursul „Cel mai original semn de carte dedicat lecturii”

< Concurs organizat de Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” în perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2013. Pentru informaţii accesaţi Avizul despre concurs

Concursul republican „Pagini din istoria familiei mele”

Concurs de eseuri organizat de Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” în colaborare cu „Baştina-Radog” SRL, revista „a”Mic” şi săptămânalul „Florile dalbe”. Perioada de desfăşurare: ianuarie – aprilie 2014. Participă copii din clasele a IX-XII-a.
Pentru informaţii detaliate accesaţi Regulamentul concursului
Rezultatele Concursului republican „Pagini din istoria familiei mele” – descarcă

Concursul Republican „Deapănă firul poveştii…”

Concurs de creaţie literară organizat de Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” în colaborare cu „Baştina-Radog” SRL, revista „a”Mic”, săptămânalul „Florile Dalbe”. Perioada de desfăşurare: decembrie 2014 – aprilie 2015. Participă copii din clasele a IV-VII-a. Pentru informaţii detaliate accesaţi Regulamentul concursului.


Premianţii Concursului republican „Deapănă firul poveştii…” - descarcă

Concursul "Eu şi Guguţă"

Este organizat de Revista „Alunelul” în perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2013.
Pentru mai multe informaţii accesaţi Regulamentul concursului

Concursul republican de creaţie a copiilor
"Pe aripile fanteziei în Ţara Copilăriei: Omagiu lui Spiridon Vangheli"

Este organizat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă", Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova, Secţia Naţională IBBY în scopul promovării lecturii, stimulării şi valorificării potenţialului creativ al copiilor prin realizarea unor lucrări de artă inspirate din opera scriitorului Spiridon Vangheli. Se desfăşoară în perioada decembrie 2012 - aprilie 2013. Pot participa elevi din clasele IV-IX.
Pentru mai multe informaţii accesaţi Regulamentul concursului
Programul "Astrid Lindgren şi drepturile copiilor"
Programul "Astrid Lindgren şi drepturile copiilor" s-a desfăşurat în perioada 12-28 septembrie 2007 şi a fost organizat de Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă", Institutul Suedez din Stockholm, Ambasada Suediei în România şi Republica Moldova cu sprijinul Ministerului Culturii şi Turismului, Ministerului Educaţiei şi Tineretului, UNICEF Moldova, Teatrul Republican de Păpuşi "Licurici", Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a mun. Chişinău, Secţiei Naţionale IBBY.
Evenimentul principal al programului l-a constituit o expoziţie dedicată scriitoarei Astrid Lindgren, care prin întreaga sa activitate şi creaţie literară a pledat pentru apărarea drepturilor copiilor şi pentru satisfacerea cerinţelor specifice acestei vârste. Expoziţia propriu zisă, amplasată în localul Teatrului Republican de Păpuşi "Licurici", a reprezentat un cort din pânze, pe care au fost imprimate fotografii cu Astrid Lindgren, ilustraţii din cărţile ei, texte despre cărţile şi personajele scriitoarei, gândurile ei vizavi de copilărie şi drepturile copiilor. Dar spaţiul din interiorul cortului şi din afara acestuia a fost amenajat ca şi un spaţiu de joacă. Astrid Lindgren susţinea că, principalul drept al copiilor este de a se juca. De aceea, organizatorii au oferit copiilor şi părinţilor, educatorilor şi învăţătorilor acestora un minunat "teren de joacă" unde puteai găsi: două căsuţe de joacă; pernuţe în formă de broaşte, arici şi crabi bune de tolănit pe ele sau de folosit drept "arme de luptă"; costume cu tot ce trebuie pentru a te transforma în Peppi Cioraplung (numele dat eroinei în traducerea lui Spiridon Vangheli) sau Pippi Şoseţica (în traducerea editurii RAO de la Bucureşti), păpuşi-personaje din cărţile lui Astrid Lindgren - Pippi, maimuţica Nilsson, Karlsson care trăieşte pe acoperiş, Emil din Lönneberga şi altele; cutii cu puzzle-uri, cuburi, jocuri diverse.
Un alt element atractiv din cadrul programului a fost vizionarea filmului documentar "Departe, la ţară" despre viaţa şi opera lui Astrid Lindgren. Copiii au fost atraşi mai ales de fragmentele din filmele artistice, create în Suedia în baza cărţilor scrise de Astrid Lindgren. Ei s-au amuzat pe seama poznelor făcute de Emil, Pippi şi Karlsson şi s-au întristat împreună cu Fraţii Inimă-de-Leu, Prinţul Mio şi Ronia, fiica tâlharului. Filmul poate fi vizionat în continuare în sala audio-video a Bibliotecii.
Astrid Lindgren considera ca fiind foarte importante în viaţa unui om aparte şi a societăţii în întregime capacitatea de a avea imaginaţie bogată şi de a crea. De aceea, Biblioteca a organizat un atelier de creaţie literară "Orice copil poate să scrie o poezie", condus de scriitoarea Claudia Partole. Peste 60 de copii au exersat arta scrierii de poezie aflând mai multe secrete ale versificării. Şi tot pentru a scoate la iveală spiritul creativ al copiilor au fost organizate două concursuri: Concursul de desen "Vreau să mă joc!" şi Concursul de scrisori adresate personajelor din cărţile scriitoarei Astrid Lindgren.
O amintire de neuitat va rămâne pentru mulţi copii şi întâlnirea cu actriţa Dina Cocea, care a jucat rolul lui Peppi într-un spectacol montat la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" încă în anul 1974. Audierea unor fragmente ale acestui spectacol în versiune radiofonică a fost un adevărat deliciu pentru publicul care a invadat Filiala Bibliotecii "Ion Creangă".
Pentru mai multe informaţii accesează Programul şi Reportajul Foto
Concursul "Statele Unite ale Americii - o lume nouă"
Concursul are ca scop familiarizarea copiilor şi adolescenţilor din Republica Moldova cu istoria, geografia, economia, viaţa socială, cultura şi arta Statelor Unite ale Americii. Este organizat de Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă", Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Centrul de Resurse Informaţionale al Ambasadei Statelor Unite ale Americii, Redacţia emisiuni radio pentru copii şi adolescenţi a Companiei "Teleradio-Moldova", Săptămânalul "Florile dalbe" în perioada octombrie 2009 - martie 2010.
Pentru mai multe informaţii accesaţi Regulamentul concursului şi Rezultatele concursului
Concursul "Părinţii, bunicii şi eu, prieteni ai cărţii suntem"
Este organizat de Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă", Săptămânalul "Florile Dalbe", Baştina Radog SRL, Revista "a"Mic", Fondul Copiilor din Republica Moldova în scopul promovării lecturii prin intermediul familiei. Perioada de desfăşurare: decembrie 2010 - aprilie 2011. La concurs participă familia: copiii cu vârsta până la 16 ani împreună cu părinţii şi/sau bunicii. Participanţii vor prezenta un dosar care va cuprinde: formular de participare; lista cărţilor citite pe parcursul anului 2010 de fiecare membru al familiei participant la concurs; impresii de lectură la trei cărţi citite de copii şi trei cărţi citite de adulţi; enumerarea activităţilor extracurriculare de promovare a lecturii la care au participat copiii cu cel puţin un adult pe parcursul anului 2010 şi descrierea a 2 activităţi; chestionarul "Biblioteca familiei noastre".
Pentru evaluarea dosarelor prezentate la concurs va fi desemnat un juriu format din reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare. Juriul va desemna câştigătorii Premiului Mare, Premiilor I, II, III, Premiilor speciale şi ai menţiunilor de participare. Festivitatea de premiere va avea loc în cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret (aprilie 2011).

Pentru mai multe informaţii accesaţi Regulamentul concursului
Biblioteca Nationala pentru Copii "Ion Creanga" - Toate drepturile rezervate WebMaster
Resurse