SERVICII

LISTA SERVICIILOR

prestate de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”

 Servicii de bibliotecă prestate în mod gratuit
1. Turul sau prezentarea bibliotecii pentru public
2. Orientarea și îndrumarea în spațiile bibliotecii
3. Oferirea materialelor promoționale ale bibliotecii
4. Accesul în incinta bibliotecii la catalogul electronic al bibliotecii
5. Accesul online, prin intermediul paginii web www.bncreanga.md, la catalogul electronic al bibliotecii
6. Accesul în incinta bibliotecii și online, prin intermediul paginii web www.bncreanga.md și rețelele de socializare, la instrumentele de informare despre serviciile bibliotecii
7. Accesul la resurse informaționale pe diferite suporturi (documente de bibliotecă în format fizic și digital, baze de date) în incinta bibliotecii
8. Accesul la echipamentul bibliotecii (calculatoare, tablete, ebook readere, imprimante multifuncționale, tablă interactivă, proiectoare etc.)
9. Împrumutul la domiciliu al documentelor tipărite
10. Împrumutul și utilizarea documentelor în incinta bibliotecii
11. Consultarea documentelor de bibliotecă în incinta bibliotecii
12. Deservirea la domiciliu a persoanelor cu dizabilități locomotorii
13. Împrumutul interbibliotecar național (cu excepția costurilor de reproducere și expediere prin poștă)
14. Furnizarea electronică de documente
15. Accesul la colecțiile electronice ale bibliotecii de la distanță
16. Rezervarea prin catalogul electronic online, email, telefon, Messenger, Skype a documentelor de bibliotecă care nu sunt disponibile la momentul solicitării
17. Prelungirea, prin telefon, email și alte mijloace de comunicare, a termenului de împrumut la domiciliu pentru documentele de bibliotecă
18. Servicii de referință în incinta bibliotecii
19. Servicii de referință electronice
20. Elaborarea bibliografiilor la cerere în limitele documentelor din colecțiile bibliotecii
21. Instruirea utilizatorilor în cultura informației
22. Instruirea nonformală a utilizatorilor în vederea alfabetizării digitale
23. Instruirea nonformală în diverse domenii (limbi străine, mod de viață sănătos, cunoașterea personală, educație financiară, educație mediatică etc.) sau privind dezvoltarea altor abilități personale, în limitele parteneriatelor încheiate
24. Organizarea expozițiilor de documente de bibliotecă
25. Organizarea programelor și evenimentelor cu caracter literar, cultural, educativ, social, academic, de recreere
26. Oferirea spațiului pentru comunicarea nonformală (discuții, dezbateri), studiu individual, precum și pentru activități în grup
27. Oferirea spațiului pentru expoziții, evenimente sau activități de importanță socială sau comunitară, în limitele capacităților tehnico-materiale
28. Oferirea accesului la Internet prin intermediul echipamentului bibliotecii
29. Oferirea accesului la Internet de la dispozitivele utilizatorului prin rețeaua Wi-Fi a bibliotecii
30. Oferirea accesului online și offline la bazele de date create sau achiziționate de bibliotecă
31. Organizarea expozițiilor virtuale
32. Organizarea evenimentelor virtuale
33. Servicii pentru dispozitive mobile (pagina web)
34. Servicii de utilitate interactivă, inclusiv servicii pe rețelele sociale, bloguri, wiki etc.

Servicii de bibliotecă prestate contra plată
1. Eliberarea duplicatului permisului de intrare
2. Copierea/fotocopierea pe suport de hârtie a documentelor alb-negru
3. Tipărirea documentelor alb-negru
4. Scanarea documentelor/imaginilor și transmiterea acestora pe suport de memorie externă a utilizatorului sau prin email
5. Locațiunea spațiului bibliotecii
6. Împrumutul, pentru perioada din afara programului de activitate al bibliotecii, al documentelor de bibliotecă care nu au regim de împrumut la domiciliu, cu excepția depozitului legal și a colecțiilor speciale
7. Prelucrarea informațiilor/documentelor de bibliotecă (catalogare, indexare, clasificare, adnotare)
8. Redactarea referințelor bibliografice pentru teze, studii, analize, cercetări și alte lucrări de autor sau instituționale
9. Expedierea documentelor prin împrumutul interbibliotecar (taxa poștală)
10. Servicii editoriale (culegere, redactare, machetare)
11. Comercializarea propriilor publicații

Taxe compensatorii
1. Depășirea termenului de împrumut a unui document de bibliotecă
2. Pierderea sau deteriorarea documentului de bibliotecă, a echipamentului
3. Deteriorarea codului de bare al documentului de bibliotecă

 
Biblioteca Nationala pentru Copii "Ion Creanga" - Toate drepturile rezervate WebMaster
Resurse