Despre noi

Prezentare Generală

Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă" este principala bibliotecă pentru copii din Republica Moldova, care conservă şi valorifică repertoriul naţional de publicaţii pentru copii şi adolescenţi, exercită funcţia de centru naţional de informare şi documentare în domeniul literaturii pentru copii, contribuie la educarea şi formarea tinerei generaţii prin oferirea accesului la patrimoniul cultural naţional şi universal, la surse şi tehnologii informaţionale moderne, la servicii, programe şi activităţi informativ-culturale, asigură coordonarea şi cooperarea activităţii bibliotecilor ce servesc copii la nivel naţional şi internaţional.

Biblioteca este destinată copiilor de la vârsta preşcolară pâna la 16 ani, părinţilor acestora, cadrelor didactice, specialiştilor în domeniul cărţii pentru copii, educaţiei şi dezvoltării copiilor. Condiţiile de acces a beneficiarilor în Bibliotecă, la fondul de documente şi la serviciile Bibliotecii sunt expuse în Regulamentul serviciilor pentru public.

Biblioteca deţine o colecţie enciclopedică de 244551 documente pe diferite suporturi.57,3% din colecţie sunt documente în limba de stat.

În anul 2017 au frecventat biblioteca 11608 utilizatori. Numărul de vizite a constituit 110230, împrumutul de documente –414522 unităţi.

Biblioteca oferă servicii pentru diverse categorii de utilizatori, promovează lectura prin intermediul unor programe, evenimente (Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, Concursul republican de lectură „La izvoarele înțelepciunii”, Campania Națională „BiblioMobilizarea Pro Lectura”, Campania Națională „Să citim împreună!”, Festivalul „Zilele Creangă”, Festivalul Internațional de Poezie „Grigore Vieru”, diverse concursuri de lectură și creație, cluburi, cenacluri.

Funcţionarea eficientă a Bibliotecii este asigurată de o echipa inteligentă, profesionistă şi performantă, care respectă standardele înalte ale eticii bibliotecare, acţionează rapid la actualizarea tehnologiilor moderne, la îmbunătăţirea serviciilor către utilizatori.

Istoria bibliotecii

Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă" a fost inaugurată la Chişinau, în octombrie 1944, ca biblioteca oraşenească pentru copii. La fondare avea o colecţie de circa 10000 publicaţii. În 27 octombrie 1945, conform Hotărârii Sovietului Popular al Comisarilor din RSS Moldovenească, instituţiei i s-a atribuit statutul de Biblioteca Republicană pentru Copii. Conform Hotărârii nr. 684 a Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti, în 1949 i s-a conferit numele scriitorului rus A. S. Puşkin. Prin ordinul Ministerului Culturii al RSS Moldoveneşti Nr. 220 din 29 aprilie 1974 a fost transformatş în Biblioteca de Stat pentru Copii a RSS Moldoveneşti "A. S. Puşkin".

În 27 februarie 1990 Colegiul Ministerului Culturii al RSS Moldoveneşti a adoptat Hotărârea de atribuire Bibliotecii a numelui scriitorului Ion Creangă. La 3 decembrie 1997 prin ordinul Nr. 256 a Ministerului Culturii al Republicii Moldova titulatura Bibliotecii de Stat pentru Copii "Ion Creangă" a fost modificată în Biblioteca Naţionala pentru Copii "Ion Creangă".

În anii 1944-1960 Biblioteca a fost amplasată într-o casa pe str. Lenin, astăzi bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt. În anul 1960 casa respectivă a fost demolată pentru a se construi în locul ei cladirea Comitetului Central al P.C. din RSS Moldovenească, în prezent sediul Parlamentului Republicii Moldova. Biblioteca a fost mutata în clădirea actuală de pe str. Şciusev 65, în care din 1944 până în 1960 s-a aflat Biblioteca Republicană "N. K. Krupskaia", astăzi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.

Edificiul, unde, din anul 1960, îşi desfăşoară activitatea Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă", este un complex de case, care a aparţinut medicului V. Tverdohlebov. Clădirea aflată la colţul străzilor Şciusev şi Puşkin datează din 1895. Se presupune că autorul proiectului este arhitectul regional al Chişinăului Leopold Şeidevandt. Clădirea este monument arhitectural de importanţă locală.

Structura bibliotecii

Structura Bibliotecii descarcă

Organigrama Bibliotecii descarcă

Regulamente

Statutul Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă" - descarcă

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă" - descarcă

Regulamentul de ordine interioară al Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă" - descarcă

Regulamentul serviciilor pentru public al Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă" - descarcă

Programe şi rapoarte de activitate

Program de activitate 2018 - descarcă

Program de activitate 2017 - descarcă

Program de activitate 2016 - descarcă

Program de activitate 2015 - descarcă

Program de activitate 2014 - descarcă

Program de activitate 2013 - descarcă

Program de activitate 2012 - descarcă

Program de activitate 2011 - descarcă

Program de activitate 2010 - descarcă

Program de activitate 2009 - descarcă

Program de activitate 2008 - descarcă

Program de activitate 2007 - descarcă


Raport de activitate 2017 - descarcă

Raport de activitate 2016 - descarcă

Raport de activitate 2015 - descarcă

Raport de activitate 2014 - descarcă

Raport de activitate 2013 - descarcă

Raport de activitate 2012 - descarcă

Raport de activitate 2009 - descarcă

Raport de activitate 2008 - descarcă

Raport de activitate 2007 - descarcă

Raport de activitate 2006 - descarcă

Regim de lucru

 

Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă" (sediul central şi filiale) are următorul program pentru public:

Luni

9.00 – 18.00

Marţi

9.00 – 18.00

Miercuri

9.00 – 18.00

Joi

9.00 – 18.00

Vineri

9.00 – 18.00

Sâmbătă

închis

Duminică

10.00 – 17.00

Achiziții publice

Planul de achiziții publice pentru anul 2021 - descarcă

Planul de achiziții publice pentru anul 2020 - descarcă

Contacte

Numele, prenumele

Adresa

Tel./Fax

E-mail

 

Administrația

Eugenia Bejan
Director general

Str. Șciusev 65

Tel./Fax 022 229509

info@bncreanga.md
bejemd@bncreanga.md

Lilia Tcaci
Director adjunct

Str. Șciusev 65

Tel. 022 996156
Tel. 022 229556

lilia.tcaci@bncreanga.md

Tamara Croitoru
Director adjunct interimar

Str. Șciusev 65

Tel. 022 996159

tamara.croitoru@bncreanga.md

Contabilitate

Str. Șciusev 65

Tel. 022 229508
Tel./Fax 022 996158

dianavrabii@bncreanga.md
contabilitate@bncreanga.md

Anticamera
Responsabil pentru resurse umane

Str. Șciusev 65

Tel. 022 229527

resurseumane@bncreanga.md

 

Secțiile Bibliotecii

Centrul de înregistrare a utilizatorilor

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Tel. 022 996155

centruinregistrare@bncreanga.md

Secția pentru Copii de 0-10 ani
(Biblioteca Picilor)

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 2)

Tel. 022 229504

biblioteca.picilor@bncreanga.md

Secția pentru Adolescenți de 11-18 ani

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Împrumut documente
Tel. 022 229563
Sala de lectură
Tel. 022 996154

adolescenti@bncreanga.md

Secția Carte străină

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Tel. 022 996152

cartestraina@bncreanga.md

Secția Mediateca

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Tel. 022 996153

mediateca@bncreanga.md

Secția Referințe și informare bibliografică

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Tel. 022 229578

sib@bncreanga.md

Secția Dezvoltare în biblioteconomie și știința informării

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Tel. 022 009535

metodic@bncreanga.md

Secția Dezvoltarea resurselor informaționale

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 3)

Tel. 022 229531

catalogare@bncreanga.md

Secția Organizarea și conservarea colecțiilor

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Tel. 022 229558

depozit.central@bncreanga.md

Secția Tehnologii informaționale

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Tel. 022 009508

admin@bncreanga.md

Secția Activitate editorială și secretariat-arhivă

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Tel. 022 226489

redactor@bncreanga.md

Centrul de Excelență și Formare

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 3)

Tel. 022 996159

cef@bncreanga.md

Secția Infrastructură și aprovizionare tehnico-materială

Str. Șciusev 65 (intrare din str. Pușkin, scara 1)

Tel. 022 996157

administratia@bncreanga.md

 

Filialele Bibliotecii

Filiala nr. 1

Str. Petru Movilă nr. 27

Tel. 022 228565

filiala1@bncreanga.md

Filiala nr. 2

Str. 31 august nr. 121 (Teatrul de Păpuși „Licurici”)

Tel. 022 241663

filiala2@bncreanga.md

 

Biblioteca Nationala pentru Copii "Ion Creanga" - Toate drepturile rezervate WebMaster
Resurse